IHC & KNX

IHC - Det intelligente hus

Med IHC får du et utal af muligheder for komfort og energibesparelser.

 

KNX  

Energibesparelse og fremtidssikring af den private bolig eller erhvervsbyggeri.

Mulighed for styring og integrering af lys, varme, ventilation, persienner/solafskærmning, adgangskontrol og alarmsystem mm. øger din sikkerhed, fleksibilitet og komfort i boligen. KNX kan optimere den eksisterende el-installation, og ved nybyggeri kan den intelligente installation tilpasses individuelt.

KNX systemets styrke er dets selvstyrende mulighed. Som f.eks. at lyset kan dagslysreguleres eller reguleres efter om der er personer i rummet Vinduer kan åbne og lukke efter lokalets temperatur, og lukkes hvis det regner mm. Alarmen kan tilkobles via det centrale styringspanel, som også giver et totalt overblik over huset. Det åbne system gør at senere udvidelser og modifikationer kan fortages enkelt og problemløst.

Elektrikeren Sønderborg er godkendt KNX partner, og har lavet flere større erhvervsløsninger.

 

 

 
 
 
Elektrikeren A/S | Sjællandsgade 18, 6400 Sønderborg  | Tlf.: 74 42 17 50